Disclaimer

De website en de onderdelen daarvan zijn eigendom van Superletters te Beverwijk. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Superletters. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Superletters met constante zorg en aandacht samengesteld. Het is echter mogelijk dat informatie welke op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Superletters behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Ondanks de grote zorg die Superletters in het werk stelt om misbruik van de website te voorkomen, is Superletters niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten welke door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Superletters sluit hierbij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

U heeft javascript uitgeschakeld. U dient javascript aan te zetten.
Uw browser accepteert geen cookies. U kunt helaas niets bestellen zonder cookies te accepteren.