Voorwaarden

Bestelling en verzending

Als u uw opdracht bij ons hebt geplaatst, krijgt u van ons een geautomatiseerde bevestiging per e-mail, met de voorbeelden van de bestelde belettering en de factuur.

 • Controle van uw opdracht is vóór de verzending van deze bevestiging onmogelijk. De overeenkomst is daarom pas na de eerst opvolgende werkdag definitief.
 • Wij streven ernaar bestellingen die op werkdagen voor 12:00 uur zijn geplaatst, nog dezelfde dag te produceren en te verzenden. Let op: ook de betaling moet door u zijn gedaan: de factuur is voldaan of u heeft ons gemachtigd het factuurbedrag te incasseren of u betaald contant.
 • Levering of leveringstermijnen zijn pas dan bindend wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 • Uw bestelling wordt per PostNL verstuurd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging van de postbezorging, tenzij bindende afspraken over de levertijd schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 • Beletteringen worden direct verzonden nadat het verschuldigde bedrag op onze bankrekening is bijgeschreven.
 • Bij vooruitbetaling zal de levertijd pas na volledige betaling ingaan.
 • Informatie over de betaalwijze wordt vermeld in de e-mail bevestiging.
 • Wij garanderen u dat de door u verstrekte gegevens door ons veilig worden opgeslagen en alleen worden gebruikt voor uw opdrachten.

Aansprakelijkheid

Schrijffouten of onvolledigheden in de door u bestelde tekst kunnen door ons niet worden gecorrigeerd. Wij zijn daarom nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten in uw teksten.

Formaat levering bestelde plakletters

Wij behouden ons het recht voor:

 • teksten of tekstblokken op te delen als dit gunstig uitkomt voor de verpakking of handzamer voor u is om aan te brengen;
 • grote witruimtes in tekstblokken tussen regels te verwijderen als regels los geleverd worden.

Eventuele reclames reclamaties? kunt u ons binnen één week na ontvangst van de goederen schriftelijk of per e-mail laten weten.

Wanneer het geleverde incompleet of onvolledig is, heeft u recht op nalevering van de incomplete of onvolledige tekstgedeelten.

Schade

De plakinstructies zijn door ons met zorg samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor uw applicatie van het door ons geleverde product.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, die op onderstaande wijze is ontstaan:

 • als de teksten worden gemonteerd op ondergronden die hiervoor niet bestemd zijn;
 • als de teksten worden gemonteerd op eigendommen van derden;
 • als de teksten onrechtmatig worden verwerkt.

Bewaren van uw bestanden

De door u vervaardigde voorbeelden worden door ons bewaard met het oog op eventuele toekomstige bestellingen. Op uw verzoek zullen de door u vervaardigde voorbeelden worden verwijderd.

Wij zijn niet verplicht de door u vervaardigde voorbeelden te bewaren en op enige wijze tegen verlies te beschermen.

Voor alle overeenkomsten die u met ons aangaat geldt de Nederlandse wetgeving.

Auteursrechtelijke aanspraak tegen ons is uitgesloten.

Ontwerp nu uw plakletters

Openingstijden in wit vinyl aan de buiten zijde van een voordeur. Logo en plakletters op een auto belettering boot muursticker als decoratie Eigen lay-out auto belettering
U heeft javascript uitgeschakeld. U dient javascript aan te zetten.
Uw browser accepteert geen cookies. U kunt helaas niets bestellen zonder cookies te accepteren.